ราคาที่สูงขึ้นสำหรับน้ำแข็งน้ำขวดซ่อมแซมหลังคา

icjlaw
Next Post

Jeff Jacoby นักเขียนบทวิจารณ์มืออาชีพด้านการตลาด

Jeff Jacoby นักวิจารณ์มืออาชีพด้านการตลาดที่เขียนในหนังสือพิมพ์บอสตันโกลบแย้งกับกฎหมายเรื่องราคาในพื้นที่ที่คล้ายกัน:“ มันไม่ใช่การเรียกเก็บเงินเพื่อเ […]