ฝ่ายตรงข้ามของกฎหมายกำหนดราคาก่อให้เกิดข้อโต้แย้งที่คุ้นเคยทั้งสองนี้

icjlaw
Next Post

ประการที่สองผู้ปกป้องของกฎหมายราคาแซะนั้นยืนยันว่า

ประการที่สองผู้ปกป้องของกฎหมายราคาแซะนั้นยืนยันว่าภายใต้เงื่อนไขบางประการตลาดเสรีไม่ได้ฟรีอย่างแท้จริง ดังที่ Crist ชี้ให้เห็นว่า “ผู้ซื้อภายใต้ […]