【TOPPLAY】ของขวัญวันเกิด333

icjlaw

ของขวัญวันเกิด333
โลกสวยน่าอยู่

ระยะเวลาโปรโมชั่น:เริ่มต้นวันนี้ วันสิ้นสุดจะแจ้งที่หน้าเว็บ
ข้อจำกัดการใช้งาน:สมาชิกฝากเงิน TopPaly
รายละเอียดโปรโมชั่น:

สมาชิกTOPPLAY ที่ฝากเงินในเดือนเกิดสามารถสมัครรับโบนัส  [ของขวัญวันเกิด 333]ได้
ครั้งเดียว ขอบคุณโลกสวยน่าอยู่
วิธีการสมัคร->ส่งรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้ศูนย์บริการ

กติกาโปรโมชั่น:
1.สมาชิกสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2.ในการสมัครรับข้อเสนอนี้สมาชิกจะต้องฝากเงินมากกว่า 500 บาทในเดือนนี้
3.ถอนได้สูงสุด 999 บาทต้องมียอดการเดิมพัน 9,990
4.หากสมาชิกมีเงินฝากแต่ยังไม่ได้รับ ถอนได้สูงสุดคือจำนวนเงินฝากบวก 999 บาท
5.โปรโมชั่นนี้จำกัด เฉพาะการเดิมพันในเกมส์สล็อตเท่านั้น (ไม่รวมเกมส์ปลา) หากไม่ปฏิบัติตามกฎจะยกเลิกผลกำไรทั้งหมด

Next Post

【TOPPLAY】โปรโมชั่นดาวน์โหลดแอป

โปรโมชั่นดาวน์โหลดแอป ใช้แอป TOPPLAYรับโบนัส ระยะเวลาโปรโมชั่น:เริ่มต้นวันนี้ วันสิ้นสุดจะแจ้งที่หน้าเว็บ ข้อจำกัดการใช้งาน:สมาชิกฝากเงิน TopPaly รายล […]