ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการส่ง“ การเดิมพันหรือการเดิมพันจริง

icjlaw

“สิ่งอำนวยความสะดวกการสื่อสารด้วยสายไฟ” ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายว่า “เครื่องมือและบุคลากรและบริการใด ๆ และทั้งหมด (เหนือสิ่งอื่นใดการรับก […]