กระบวนการขอใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องคืออะไร

icjlaw

สำหรับลอตเตอรีและคาสิโน BMF จำเป็นต้องให้สิทธิ์การใช้งานตามกระบวนการประกวดราคาที่โปร่งใส ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาปฏิบัติตามเกณฑ์การอนุญาตที่ระบุไว […]

กระบวนการขอใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องคืออะไร

icjlaw

โดยทั่วไปผู้สมัครขอใบอนุญาตจะต้องผ่านการประเมินความเป็นไปได้ที่จะตัดสินว่าผู้สมัครดังกล่าวเหมาะสมและเหมาะสมหรือไม่ที่จะได้รับใบอนุญาต โดยทั่วไปกระบวนก […]

กฎการต่อต้านการผูกขาดไม่อนุญาต

icjlaw

“ โดยไม่คำนึงถึงภาษาที่สภาคองเกรสใช้และบางครั้งศาลนี้ทุกรูปแบบของการยึดตามกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ควบคุมพฤติกรรมของนักแสดงเอกชนไม่ใช่รัฐ … นี่เป็น […]

รัฐสภาไม่สามารถออกคำสั่งโดยตรงไปยังสภานิติบัญญัติ

icjlaw

ลีกกีฬาและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (“ DoJ”) ได้แย้งว่าในขณะที่กฎการต่อต้านการผูกขาดห้ามสภาคองเกรสจากรัฐที่น่าสนใจเพื่อออกกฎหมายห้ามมิให้รัฐออกกฎ […]