ประกอบด้วยการส่ง“ ในการค้าระหว่างรัฐหรือต่างประเทศ”

icjlaw

ศาลสหรัฐฯรอบที่ 10 ศาลอุทธรณ์ถึงข้อสรุปที่คล้ายกันในสหรัฐอเมริกาโวลต์คัมเมอร์เซล 196 F.3D 1137, 1139 (10 Cir. 1999), ใบรับรอง ปฏิเสธ, 530 US 1231, 120 […]