ซึ่งควรรวมถึงการใช้นโยบายภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร

icjlaw

การจัดตั้งกลยุทธ์ AML / CFT เฉพาะด้านการดำเนินงานรวมสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาลยุติธรรมตำรวจซึ่งครอบคลุมการสอบสวนแบบขนา […]