ผู้สนับสนุนการเล่นเกมในฐานะผู้แนะนำบุคคลที่สาม

icjlaw

มาตรการบางอย่างรวมถึงการใช้โปรแกรมตรวจคัดกรองที่จัดทำโดยผู้รับสัมปทาน / ผู้รับสัมปทานย่อยซึ่งรับผิดชอบต่อข้อมูลการตรวจสอบสถานะของลูกค้าที่ได้รับจากผู้ […]