ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรอัยการในสำนักงานฟ้องร้องสาธารณะ

icjlaw

การขาดระบบการเปิดเผยหรือการประกาศข้ามพรมแดนเป็นช่องว่างด้านข่าวกรองที่สำคัญสำหรับเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงจากผู้เข้าชมจำนวนมากและธุรกิจที่ต้องใช้เ […]