ภาระผูกพันมากขึ้นในการระบุผู้รับผลประโยชน์

icjlaw

หลักหมายถึงการที่ DICJ ส่งเสริมความเข้าใจที่ชัดเจนในภาคการเล่นเกมเป็นกลไกการโต้ตอบที่สร้างขึ้นในการทบทวน AML / CFT อย่างต่อเนื่องโดยใช้คู่มือขั้นตอนกา […]