การพนันและสิ่งพิมพ์ของ IMGL

icjlaw

ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขในการประชุม IMGL ซึ่งจัดขึ้นปีละสองครั้ง ที่ IMGL Masterclasses ซึ่งจัดขึ้นที่งานเกมสำคัญ ๆ และพวกเขายังได้รับการตอบสนองจาก […]