ผู้ออกกฎหมายทุกคนควรออกกฎหมายด้วยหลักการเหล่านี้ในใจ

icjlaw

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่เราได้เห็นและรวมเข้าด้วยกันในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้นก็คือเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ตอนนี้ชอบการควบคุมการพนันออนไลน์แ […]