สล็อตรีลแบบคลาสสิค

icjlaw

สล็อตรีลแบบคลาสสิค เครื่องเหล่านี้มักจะมี 3 ถึง 5 ม้วนกลไกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พวกเขาหายไปในความโปรดปรานของเครื่องม้วนวิดีโอ […]