พระราชบัญญัติสายงานไม่มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการจัดเส้นทางขั้นกลาง

icjlaw

อย่างไรก็ตามแตกต่างจาก UIGEA พระราชบัญญัติ Wire ไม่มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางระหว่างกลาง นอกจากนี้มันไม่น่าเป็นไปได้ที่ UIGEA จะจัดขึ้นเพื่อแ […]