อีไฮ และ AOMG กำลังอยู่ในช่วงพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของสัญญาพิเศษระหว่างกันและกัน!

icjlaw

Ehei และ AOMG อยู่ในระหว่างการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ จากสัญญาพิเศษระหว่างกัน! เมื่อวันที่ 3 มีนาคม Newspim รายงานว่า EHI ได้เซ็นสัญญาพิเศษกับ AOM […]