จากมุมมองของอุตสาหกรรมเกม

icjlaw

จากมุมมองของอุตสาหกรรมเกมมาเก๊าได้พัฒนาระบบ AML อย่างมาก ผู้รับสัมปทาน / ผู้รับสัมปทานย่อยในปัจจุบันมีการใช้มาตรการป้องกันในสัดส่วนที่แตกต่างกันตามควา […]

หน่วยงานกำกับดูแลมีแนวโน้มที่จะไม่ให้ทันกับนวัตกรรมก้าวของอุตสาหกรรม

icjlaw

น่าเสียดายที่หน่วยงานกำกับดูแลมักไม่ให้ทันกับนวัตกรรมที่ก้าวล้ำของอุตสาหกรรม ดังนั้นนวัตกรรมดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ในเวลาที่กำหนดตามความต้องการของอุต […]