mv《lullaby》เชื่อมโยงกับการแต่งเพลงของสมาชิกGOT7

icjlaw

mv “lullaby“ของ GOT7สามารถเชื่อมโยงกับ mv ที่สมาชิกแต่งเองได้ โดยทั่วไปเชื่อว่าความฝันนั้นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงและอยู่เหนือความเป็นจริ […]