ITZY ประกาศ ‘โชว์เคสทัวร์’! ล็อคคิวเยือนไทย 21 ธันวาคม

icjlaw

5 สาวเปรี้ยวจี๊ดกระชากใจ ‘ITZY’ ได้เวลาพบปะแฟนๆใหรู้จักกันมากยิ่งขึ้น ประกาศจัดโชว์เคส ‘ITZY Premiere Showcase Tour, ITZY? ITZY!&#82 […]