โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโปรโมเตอร์เกม

icjlaw

จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนการเล่นเกมการดำเนินการแก้ไขที่ต้องการได้มุ่งเน้นไปที่การระงับและการไม่ต่ออายุใบอนุญาตซึ่งเป็น […]

ผู้รับสัมปทานและผู้สนับสนุนการเล่นเกม

icjlaw

มาเก๊ามาเก๊าได้ใช้มาตรการ AML / CFT รวมถึงการออกใบอนุญาตและข้อกำหนดแบบ “พอดีและการทดสอบที่เหมาะสม” เพื่อรวมผู้สนับสนุนการเล่นเกมและผู้ทำงา […]

การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

icjlaw

มีการเฝ้าระวังที่เพียงพอและทีมงานตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติทั้งหมดใน 24/7 เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการเล่นเกมที่ผิดปกติ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำส […]