นี่เป็นผลบวกต่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน

icjlaw

สิ่งนี้เป็นผลบวกต่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนันเนื่องจากการใช้ blockchain จะช่วยให้ผู้กำกับดูแล ‘ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ประกอบการเนื่องจ […]