มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลี BTSไปทั่วโลกด้วยเพลง

icjlaw

BTS พังทันโซ-นย็อนดัน แนะนำกรุ๊ปวงBTSเปิดตัวเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2013 มันเป็นกลุ่มแรกเจ็ดคนที่การฝึกอบรมอิสระจากบริษัท Big Hit ชื่อของกลุ […]