สามวัฒนธรรมที่มาเจอกัน แนวคิดพื้นหลังMVของ seventeen《CALL CALL CALL! 》

icjlaw

ในMV《CALL CALL CALL! 》ของseventeen พวกสมาชิกแบ่งเป็นสามกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาวในเวลาที่แตกต่างกัน กลุ่ม Mod : หนึ่งในตัวแทนของวัฒนธร […]