Grassley อธิบายในภายหลัง

icjlaw

Grassley อธิบายในภายหลังว่าเขาไม่ได้เรียกร้องให้ผู้บริหารฆ่าตัวตาย แต่เขาต้องการให้พวกเขายอมรับความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของพวกเขาเพื่อแสดงความเสียใจ […]