องซองอูจะปรากฏใน Master In The House

icjlaw

ผู้ชมรายการ Master in the House ของ SBS เตรียมพบกับคนดังหน้าใหม่ ๆ ในรายการได้ในเร็ว ๆ นี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่าองซองอูจะปรากฏตัวในราย […]