บาคาร่า “punto” หรือ “banco”

icjlaw

หาก “punto” หรือ “banco” มีทั้งหมด 8 หรือ 9 จะไม่ดึงไพ่อื่น หากไม่รวมกรณีนี้นักพนันจะดึงได้สูงสุด 5 และหยุดได้ถึง 6 หากนักพนัน […]