Jun Ji Hyun ได้รับการทาบทามให้มีบทบาทในละครเรื่องใหม่ โดยผู้เขียนสัญญาณ

icjlaw

จอนจีฮยอน อยู่ในช่วงทาบทามบทบาทในละครเรื่องใหม่ โดยนักเขียนเรื่อง Signal จอนจีฮยอน กำลังเตรียมตัว เพื่อกลับมาคืนจออีกครั้ง กับละครเรื่องใหม่ หลังจากหา […]