‘stalker’ ของนักร้องสองคนกล่าวกันว่าอยู่ในเกาหลีใต้

icjlaw

โซลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชายชาวเยอรมันชื่อ Josh (ด้านบนขวา) ได้เตือนแฟน ๆ ของ Nayeon (ซ้าย) นักร้อง Twice ด้วยการประกาศออนไลน์ของเขาว่าเขาต้องการแ […]