ป้ายกำกับของ Lee Han Gyul & Nam Do Hyun ตอบสนองต่อรายงานการเปิดตัวกลุ่ม X1 ของ

icjlaw

MBK Entertainment – เป็นที่ตั้งของอดีตสมาชิก X1, Lee Han Gyul และ Nam Do Hyun – พูดถึงรายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเปิดตัวหน่วย X1 ที่มีศั […]